Pho Ga An Nam

740 Story Rd, San Jose, CA 95122

Hours of Service:

Monday: 9:00am - 8:30pm

Tuesday: 9:00am - 8:30pm

Wednesday: 9:00am - 8:30pm

Thursday: 9:00am - 8:30pm

Friday: 9:00am - 8:30pm

Saturday: 9:00am - 8:30pm

Sunday: 9:00am - 8:30pm

(Hours of Service May Vary)
Cha Gio (4 Eggrolls)
$6.50
Goi Cuon (2 Spring rolls)
$6.50
Goi Ga Bap Chuoi
$14.95
Goi Ga Bap Cai
$12.95
Goi Ga Xe Rau Ram
$13.95
Goi Mien Ga Tron
$14.95
Canh Ga Chien Nuoc Mam
$9.95
Chan Ga Nuong Muoi Ot
$8.25
Canh Ga Nuong Muoi Ot
$9.25
Pho Ue Ga
$10.25
Pho Canh Ga
$10.25
Pho Dui Ga
$10.25
Pho Dui, Canh Ga
$10.25
Pho Thit Ga Xe
$10.25
Pho Ga Dac Biet
$10.25
Banh Canh Ue Ga
$10.25
Banh Canh Canh Ga
$10.25
Banh Canh Dui Ga
$10.25
Banh Canh Thit Ga Xe
$10.25
Banh Canh Ga Dac Biet
$10.95
Mi Ue Ga
$10.95
Mi Canh Ga
$10.95
Mi Dui Ga
$10.95
Mi Dui, Canh Ga
$10.95
Mi Thit Ga Xe
$10.95
Mi Ga Dac Biet
$11.25
Mi Ga Roti
$11.75
Com Ue Ga Siu Siu
$10.95
Com Dui Ga Siu Siu
$10.95
Com Dui, Canh Ga Siu Siu
$10.95
Com Ga Xe
$10.95
Com Ga Siu Siu Dac Biet
$10.95
Com Ga Luoc La Chanh
$11.25
Com Ga Roti
$11.75
Com Ga Kho Gung
$12.25
Com Ga Kho Sa Ot
$12.25
Com Chay Ga Roti
$13.95
Com Chay Ga Siu Siu
$12.95
Xoi Ue Ga Siu Siu
$10.95
Xoi Dui Ga Siu Siu
$10.95
Xoi Canh Ga Siu Siu
$10.95
Xoi Ga Xe
$10.95
Xoi Siu Siu Dac Biet
$10.95
Xoi Ga Roti
$11.50
Xoi Ap Chao Ga Roti
$14.25
Xoi Ap Chao Ga Siu Siu
$13.25
Chao Goi Ga Xe
$11.95
Chao Goi Ga Chat
$11.95
Chao Goi Ga Dac Biet
$12.25
Bun Tom Thit Nuong
$10.95
Bun Ga Nuong
$10.25
Bun Thit Nuong
$10.25
Bun Thit Nuong Cha Gio
$10.95
Mien Ue Ga
$10.50
Mien Canh Ga
$10.50
Mien Dui Ga
$10.50
Mien Dui, Canh Ga
$10.50
Mien Thit Ga Xe
$10.50
Mien Ga Dac Biet
$10.95
Pho Bo Tai
$10.95
Pho Bo Vien
$10.50
Pho Tai Bo Vien
$11.25
Com Bo Luc Lac
$13.95
Hu Tieu Bo Kho
$11.25
Chao Ca
$9.25
Mien Cua (Xao or Nude)
$14.95
Banh Canh Cua
$11.25
Mi Thap Cam Sa те (Kho or Nuoc)
$10.95
Hu Tieu An Nam Dас Biet
$10.25
Com Gia Dinh: 2 A
$26.95
Com Gia Dinh: 2 B
$26.95
Com Gia Dinh: 2 C
$30.95
Lau Nam Ga
$26.95
Lau De
$28.95
Lau Ga Ot Xanh
$26.95
Lau Mam
$30.95
Che Thai
$3.75
Nhan Nhuc or Thach Nhan Nhuc
$3.75
Suong Sao Dau Chuoi
$3.75
Che Dau Do
$3.75
Che 3 Mau
$3.75
Suong Sa Hat Luu
$3.75
Ca Phe Sua Nong or Da
$3.75
Ca Phe Den Nong or Da
$3.75
Nuoc Ngot
$1.75
Da Chanh
$2.95
Soda Chanh
$3.25
Nuoc Dua Tuoi
$2.95
Sua Dau Nanh
$3.50
Tra Thai
$3.25
Cam Vat
$3.25
Soda Sua Hot Ga
$3.75
Sinh To Bo, Mit, Dau
$3.75
Chanh Day Da
$3.75
Sua Chua Da
$3.95
Tra Da
$1.25
Tra Nong
$0.50

Custom Item

Add Item

Disclaimer: Prices and availability are subject to change

0 Items in Cart

Browse Restaurants | Privacy Policy | Terms and Conditions | FAQ | Restaurant Owners | Contact us

Facebook Twitter Pinterest Instagram

© 2020 BringMeThat, Inc