Full Kee Restaurant

5830 Columbia Pike, Falls Church, VA 22041
Wednesday's hours: 11:00am - 11:00pm (Hours of Service May Vary)
Coke
$1.50
Diet Coke
$1.50
Sprite
$1.50
Hot & Sour Soup
$2.50
Egg Drop Soup
$2.50
Wonton Soup
$2.50
Chicken Corn Soup / Soup Gà Bắp Ngọt
$8.95
Spinach w. Pork & Tofu Soup / Soup Tàu Hủ Thịt Heo Spinach
$8.95
Seafood Tofu Soup / Soup Đồ Biển Tàu Hủ
$9.95
Minced Beef w. Celantro Soup / Soup Thịt Bò Bầm
$9.95
Crab Meat Asparagus Soup / Soup Măng Cua
$12.95
Fish Maw Sweet Corn Soup /Soup.Bắp.Ngọt.Bong.Bóng.Cá (For 2)
$12.95
Crab Meat Fish Maw Soup
$13.95
Vegetable Roll (2)
$3.25
Spring Roll (2)
$3.25
Fried Wonton (6)
$3.25
Steamed Dumpling (6)
$6.50
Pan Fried Dumpling (6)
$6.50
Crab Rangoon (4)
$5.95
Beef On Sticks (4)
$6.95
Chicken On Sticks (4)
$6.95
Boneless Pig's Knuckle / Giò Nguội
$9.95
Cold Jelly Fish / Gỏi Sứa
$9.95
Marinated Cuttlefish Fish / Mực Phá Lấu
$11.95
Marinated Intestines / Ruột Heo Phá Lấu
$9.95
Marinated Combination / Phá Lấu Thập Cẩm
$10.95
Pig Skin Turnip / Da Heo Củ Cải Trắng
$9.95
Ginger Scallion Duck Blood / Huyết Vịt Hành Gừng
$9.95
Pig's Skin w. Duck Blood / Da Heo Xào Huyết Vịt
$9.95
Beef Brisket / Bò Kho Full Kee
$10.95
Deep Fried Intestines / Ruột Heo Phá Lấu
$9.95
Jelly Fish w. Pig's Knuckle / Gỏi Sứa va Giò Nguội
$15.95
Marinated Duck Tongue / Lưỡi Vịt Phá Lấu
$17.95
Ginger Scallion Chicken / Gà Hấp Muối
$13.95
Soy Sauce Chicken/ Gà Xì Dầu
$13.95
Roast Duck/ Vịt Quay
$14.95
Roast Pig / Heo Quay
$14.95
Roast Pork/ Xá Xíu
$12.95
Peking Duck
$18.95
Butterfly Duck/ Vịt Nướng Chao
$15.95
Baby Shrimp & Egg On Rice / Cơm Dĩa Tôm Hột Gà
$9.95
Sauteed Beef & Vegetable On Rice / Cơm Dĩa Cải Ngọt Thịt Bò
$9.95
Minced Beef On Rice / Cơm Dĩa Thịt Bò Bầm
$9.95
Beef Brisket On Rice / Cơm Dĩa Bò Kho
$9.95
Soy Chicken On Rice / Cơm Dĩa Gà Xì Dầu
$9.95
Roast Duck On Rice / Cơm Dĩa Vịt Quay
$9.95
Roast Pork On Rice / Cơm Dĩa Xá Xíu
$9.95
Roast Pig On Rice / Cơm Dĩa Heo Quay
$9.95
Congee w. Mince Beef, Squid, Pig Skin & Peanut / Cháo Thẻn Chảy
$8.95
Congee w. Meat Ball, Pig's Tripe, Kidney & Liver / Cháo Thẻn Chảy
$8.95
Congee w. Minced Beef / Cháo Thị Bò Bầm
$8.95
Congee w. Preserved Egg & Pork / Cháo Thịt Nạt Trứng Bách Thảo
$8.95
Congee w. Sliced Beef / Cháo Thịt Bò
$8.95
Congee w. Pig's Liver & Kidney / Cháo Gang Và Cật Heo
$8.95
Congee w. Duck Blood / Cháo Huyết
$8.95
Congee w. Canadian Cod Fish / Cháo Cá Canada
$11.50
Fish Ball Noodle Soup / Mì Cá Dò Vi
$8.95
Shrimp Wonton Noodle Soup / Mì Hoành Thánh Tôm
$8.95
Shrimp Dumpling Noodle Soup / Mì Sủi Cảo
$8.95
Roast Pork Noodle Soup / Mì Xá Xíu
$8.95
Meat Ball Noodle Soup / Mì Dò Viên Thịt Heo
$8.95
Shrimp Wonton Soup / Soup Hoành Thánh Tôm
$8.95
Shrimp Dumpling Soup / Soup Sủi Cảo
$8.95
Beef Brisket Noodle Soup / Mì Bò Kho
$8.95
Soy Chicken Noodle Soup / Mì Gà Xì Dầu
$8.95
Roast Duck Noodle Soup / Mì Vịt Quay
$8.95
Beef Tripe Noodle Soup / Mì Lòng Bò
$8.95
Pickled Cabbage Vermicelli Soup / Bún Nước Cải Tuyết Mặn
$15.95
Seafood Chow Foon / Hủ Tiếu Xào Đồ Biển
$16.95
Seafood Pan Fried Noodle / Mì Xào Dòn Đồ Biển
$16.95
Assorted Pan Fried Noodle / Mì Xào Dòn Thập Cẩm
$16.95
Assorted Chow Foon / Hủ Tiếu Xào Thập Cẩm
$16.95
Vegetarian Pan Fried Noodle / Mì Xào Dòn Chay
$13.95
Vegetarian Chow Foon / Hủ Tiếu Xào Chay
$13.95
Chinese Broccoli Beef Pan Fried Noodle / Mì Xào Dòn Bò Cải Lan
$14.95
Chinese Broccoli Beef Chow Foon / Hủ Tiếu Bò Cải Lan
$14.95
Dry Stir Fried Beef Chow Foon / Hủ Tiếu Thit Bò Xào Khô
$13.95
Good Deal Chow Foon / Hủ Tiếu Triều Châu
$13.95
Vermicelli Singapore Style / Bún Xào Singapore
$13.95
Vermicelli Har Mon Style / Bún Xào Phước Kiến
$13.95
Vermicelli Tai Pang Style / Bún Xào Đại Bàng
$14.95
Dry Fried Vegetables Egg Noodle / Mì Chay Xào Khô
$14.95
Crab Meat Cantonese Style E Mein / Mì Quảng Xào Thịt Cua
$16.95
Vegetarian Cantonese Style E-Mein / Mì Quảng Xào Chay
$13.95
Tilapia
$0.00 +
Lobster
$0.00 +
Dungeness Crab
$0.00 +
Frog
$20.95
Baby Clam (Black Bean Sauce) Nghêu: (Tương Đen, Thịt Bầm Cay)
$18.95
Steamed Jumbo Oyster in Black Bean Sauce / Hào Bự Nguyên Con Hấp Tương Đen
-
Seafood Tofu Casserole / Nồi Đồ Biển Tàu Hủ
$16.95
Seafood Eggplant Casserole / Nồi Đồ Biển Tàu Hủ
$16.95
Oyster Ginger Scallion Casserole / Nồi Hào Hành Gừng
$18.95
Shrimp with Tofu & Golden Mushroom casserole / Nồi Tôm Tàu Hủ Nấm Kim Châm
$16.95
Assorted Meat & Seafood Tofu Casserole / Nồi Tàu Hủ Thập Cẩm
$16.95
Full Kee Special Casserole / Nồi Đặc Biệt Full Kee
$16.95
Vermicelli Vegetables Casserole / Nồi Rau Thập Cẩm Bún Tàu
$13.95
Beef Tripe Combo Casserole / Nồi Thập Cẩm Lòng Bò
$16.95
Beef Brisket with Turnip Casserole / Nồi Bò Kho Củ Cải Trắng
$16.95
Lamb with Bean Curd Thread Casserole / Nồi Thịt Dê
$17.95
Eggplant Chicken Sate Casserole / Nồi Gà Cà Tím Sa Tế
$16.95
Chicken Eggplant Salt Fish Casserole / Nồi Gà Cà Tím Cá Mặn
$16.95
Chicken Tofu Salt Fish Casserole / Nồi Gà Tàu Hủ Cá Mặn
$16.95
Eggplant Ground Pork Casserole / Nồi Cà Tím Thịt Bầm
$17.95
Frog with Bamboo Shoot Black Mushroom / Nồi Ếch Măng Đông Cô
$17.95
Canadian Cod Fish Tofu Casserole / Nồi Cá Canada Tàu Hủ
-
Beef Mushroom in Sate Sauce Hot Pot / Lẫu Bò Sa-Tế Nấm Kim Châm
$16.95
Mixed Vegetables / Rau Xào Thập Cẩm
$11.95
Sautéed String Bean / Xào Đậu Que
$11.95
Eggplant in Garlic Sauce / Cà Tím Xào Cay U-Siang
$11.95
Moo Shu Vegetables with 4 Pancakes / Rau Xào Cuốn Bánh Tráng
$11.95
Fried Bean Curd with Vegetable / Tàu Hủ Chiên Xao Cải Xanh
$12.95
Buda Delight with Tofu / Đồ Chay Xào Tàu Hủ
$12.95
Buddhist's Delight / Đồ Chay La Hán
$12.95
Stir Fried Chinese Broccoli / Xao Cải Lan
$12.95
Stir Fried Spinach / Xao Cải Spinach
$12.95
Stir Fried Chinese Watercress / Xào Rau Muống
$14.95
Stir Fried Snow Pea Leaves / Xào Lá Đậu Hòa Lan
$15.95
Stir Fried Chive Flower / Xào Bông Hẹ
$14.95
Black Mushroom with Vegetable / Đông Cô Tiềm Cải Xanh
$14.95
Snow Pea Leaves w. Preserved Egg / Lá Đậu Hòa Lan Nấu Trứng Bách Thảo
$16.95
Mixed Vegetables
$7.95
Sautéed String Bean
$7.95
Seafood Combo with X.O. Sauce / Đồ Biển Ngó Sen Xào Xốt X.O
$22.95
Eggplant Stuffed Shrimp Paste in Black Bean Sauce
$15.95
Bean Curd Stuffed Shrimp Paste Black Bean Sauce
$15.95
Stuffed Tofu, Eggplant, Bell Pepper in Black Bean Sauce
$18.95
Scallop Stuffed Shrimp Paste in Black Bean Sauce / Tôm Bọc Scallop Tương Đen
$19.95
Sour Cabbage with Intestine / Cải Chua Xào Ruột Heo
$15.95
Sour Cabbage with Beef / Cải Chua Xào Thịt Bò
$15.95
Sour Cabbage with Squid / Cải Chua Xào Mực Tươi
$15.95
Salt Fish Chicken w. Chive Flower / Bông Hẹ Thit Gà Xào Cá Mặn
$15.95
ToFu Balls in Crab Meat Gravy / Tàu Hủ Tây Thi
$15.95
Sizzling Steak in Black Pepper Sauce / Bít Tết Tiêu Đen Trong Dĩa Nóng
$18.95
Sizzling Short Rib in Black Pepper Sauce/ Sườn Bò Tiêu Đen Trong Dĩa Nóng
$19.95
Sizzling Steak Cantonese Style / Bít Tết Quảng Đông Trong Dĩa Nóng
$18.95
Dice of Beef with Broccoli in Black Pepper Sauce / Bò Lúc Lác
$16.95
Chinese Broccoli with Beef / Thịt Bò Xào Cải Lan Tàu
$16.95
Beef with Bamboo Shoot & Black Mushroom / Bò Xào Măng & Đông Cô
$15.95
Sweet & Sour Pork Chop Hong Kong Style / Sườn Chua Ngọt Hong Kong
$14.95
Pork Chop Kingdom Style
$14.95
Crispy Spicy Pork Chop / Sườn Heo Rang Muối
$14.95
Crispy Spicy Bean Curd / Tàu Hủ Chiên Dòn Rang Muối
$12.95
Deep Fried Spicy Soft Shell Crab / Cua Lột Rang Muối
$19.95
Crispy Spicy Squid / Mực Rang Muối
$15.95
Crispy Spicy Shrimp, Scallop & Squid / Tôm, Mực & Scallop Rang Muối
$19.95
Deep Fried Spicy Jumbo Shrimp / Tôm Chiên Dòn Rang Muối
$16.95
Steamed Jumbo Shrimp / Tôm Luột Chấm Tương
$16.95
Steamed Jumbo Shrimp w. Garlic / Tôm Hấp Tỏi
$16.95
Jumbo Shrimp w. Tomato Sauce
$16.95
Sizzling Shrimp in Black Pepper Sauce / Tôm Tiêu Đen Dĩa Nóng
$18.95
Sizzling Scallop in Black Pepper Sauce / Scallop Tiêu Đen Dĩa Nóng
$20.95
Fried Walnut Shrimp in Mayonnaise Sauce / Tôm Hạt Đào Xốt Mê Nê
$20.95
Abalone Black Mushroom w Green Mustard / Bào Ngư Đông Cô Cải Bẹ Xanh
$38.95
Vegetables Fried Rice
$9.95
Chicken Fried Rice
$9.95
Roast Pork Fried Rice
$9.95
Beef Fried Rice
$9.95
Shrimp Fried Rice
$10.95
Combination Fried Rice
$10.95
Yang Chow Fried Rice (Shrimp & Roast Pork, No Soy Sauce) / Cơm Chiên Dương Châu
$11.95
Chicken Salt Fish Fried Rice / Cơm Chiên Gà Cá Mặn
$15.95
Chef's Special Seafood Fried Rice / Cơm Chiên Tây Thi
$15.95
Vegetables Lo Mein
$9.95
Chicken Lo Mein
$9.95
Roast Pork Lo Mein
$9.95
Beef Lo Mein
$9.95
Shrimp Lo Mein
$10.95
Combination Lo Mein
$10.95
Vegetables Chow Mein
$9.95
Chicken Chow Mein
$9.95
Roast Pork Chow Mein
$9.95
Beef Chow Mein
$9.95
Shrimp Chow Mein
$10.95
Combination Chow Mein
$10.95
Hunan Shrimp
$14.95
Shrimp in Garlic Sauce
$14.95
Shrimp in Lobster Sauce
$14.95
Sweet & Sour Shrimp
$14.95
Shrimp with Broccoli
$14.95
Triple Delight
$14.95
Scallop Peking Style
$14.35
Shrimp & Scallop Peking Style
$14.95
General Shrimp
$14.95
Seafood Combo with Mixed Vegetables
$15.95
Hunan Shrimp
$8.95
Shrimp in Garlic Sauce
$8.95
Shrimp in Lobster Sauce
$8.95
Sweet & Sour Shrimp
$8.95
Triple Delight
$8.95
Shrimp with Broccoli
$8.95
Scallop Peking Style
$8.95
Beef Hunan Style
$13.95
Beef Szechuan Style
$13.95
Beef with Broccoli
$13.95
Beef with Snow Peas
$13.95
Beef with Green Pepper
$13.95
Beef & Scallop with Mixed Vegetables
$15.95
Orange Beef
$15.95
Sesame Beef
$15.95
Beef Hunan Style
$8.50
Beef Szechuan Style
$8.50
Beef with Snow Peas
$8.50
Beef with Green Pepper
$8.50
Beef with Broccoli
$8.50
Hunan Chicken
$11.95
Moo Goo Gai Pan
$11.95
Kung Pao Chicken
$11.95
Chicken Cashew Nut
$11.95
Szechuan Chicken
$11.95
Chicken & Scallop with Mixed Vegetables
$13.95
Sweet & Sour Chicken
$11.95
Lemon Chicken
$13.95
General Tso's Chicken
$13.95
Orange Chicken
$13.95
Sesame Chicken
$13.95
Hunan Chicken
$7.95
Moo Goo Gai Pan
$7.95
Kung Pao Chicken
$7.95
Chicken with Cashew Nut
$7.95
Szechuan Chicken
$7.95
Chicken & Scallop with Mixed Vegetables
$7.95
Sweet & Sour Chicken
$7.95
Lemon Chicken
$7.95
General Tso's Chicken
$7.95
Orange Chicken
$7.95
Sesame Chicken
$7.95
Pork Hunan Style
$11.95
Sweet & Sour Pork
$11.95
Moo Shu Pork
$11.95
Roast Pork Snow Peas
$11.95
Pork Szechuan Style
$11.95
Double Cooked Pork
$11.95
MaPo Tofu (Bean Curd with Ground Pork)
$11.95
Pork Hunan Style
$7.95
Moo Shu Pork
$7.95
Pork Szechuan Style
$7.95
Double Cooked Pork
$7.95
Roast Pork with Snow Peas
$7.95
Sweet & Sour Pork
$7.95
Ma Po Tofu
$7.95

Custom Item

Add Item

Disclaimer: Prices and availability are subject to change

0 Items in Cart

Browse Restaurants | Privacy Policy | Terms and Conditions | FAQ | Restaurant Owners | Contact us

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Crunchbase AngelList Tumblr Instagram

© 2020 BringMeThat, Inc