Bring_me_that_logo

Full Kee Restaurant

5830 Columbia Pike, Falls Church, VA 22041

Hours of Service:

Monday: 11:00am - 1:00am

Tuesday: 11:00am - 1:00am

Wednesday: 11:00am - 1:00am

Thursday: 11:00am - 1:00am

Friday: 11:00am - 1:00am

Saturday: 11:00am - 12:00pm

Sunday: 11:00am - 1:00am

(Hours of Service May Vary)
Coke
$1.50
Diet Coke
$1.50
Sprite
$1.50
Hot & Sour Soup
$2.50
Egg Drop Soup
$2.50
Wonton Soup
$2.50
Chicken Corn Soup / Soup Gà Bắp Ngọt
$7.95
Spinach w. Pork & Tofu Soup / Soup Tàu Hủ Thịt Heo Spinach
$8.95
Seafood Tofu Soup / Soup Đồ Biển Tàu Hủ
$9.95
Minced Beef w. Celantro Soup / Soup Thịt Bò Bầm
$8.95
Crab Meat Asparagus Soup / Soup Măng Cua
$12.95
Fish Maw Sweet Corn Soup /Soup.Bắp.Ngọt.Bong.Bóng.Cá (For 2)
$12.95
Crab Meat Shark Fin Soup / Soup Cua Vĩ Cá
$25.95
Vegetable Roll (2)
$3.25
Spring Roll (2)
$3.25
Fried Wonton (6)
$3.25
Steamed Dumpling (6)
$6.50
Pan Fried Dumpling (6)
$6.50
Crab Rangoon (4)
$5.95
Beef On Sticks (4)
$6.95
Chicken On Sticks (4)
$6.95
Boneless Pig's Knuckle / Giò Nguội
$8.95
Cold Jelly Fish / Gỏi Sứa
$8.95
Marinated Cuttlefish Fish / Mực Phá Lấu
$10.95
Marinated Intestines / Ruột Heo Phá Lấu
$8.95
Marinated Combination / Phá Lấu Thập Cẩm
$9.95
Pig Skin Turnip / Da Heo Củ Cải Trắng
$8.95
Ginger Scallion Duck Blood / Huyết Vịt Hành Gừng
$8.95
Pig's Skin w. Duck Blood / Da Heo Xào Huyết Vịt
$8.95
Beef Brisket / Bò Kho Full Kee
$9.95
Deep Fried Intestines / Ruột Heo Phá Lấu
$8.95
Beef Tripe / Lòng Bò Kho Full Kee
$8.95
Roast Pig / Heo Quay
$15.95
Two Kind Roast Pig Combo / Heo Quay 2 Món
$15.95
(1/4)Roast Duck / Vịt Quay
$7.95
(1/4)Soy Sauce Chicken / Gà Xì Dầu
$7.95
Jelly Fish w. Duck Meat / Gỏi Sứa Trộn Thịt Vịt Quay
$15.95
Jelly Fish w. Pig's Knuckle / Gỏi Sứa va Giò Nguội
$15.95
Marinated Duck Tongue / Lưỡi Vịt Phá Lấu
$16.95
Two Kind BBQ Platter / Dĩa 2 Món: Chon:Vịt Quay, Xá Xíu, Gà Xì Dầu
$15.95
Three Kind BBQ Platter / Dĩa 3 Món: Vịt Quay, Xá Xíu, Gà Xì Dầu
$22.95
Ginger Scallion Chicken / Gà Hấp Muối
$13.95
Soy Sauce Chicken/ Gà Xì Dầu
$13.95
Roast Duck/ Vịt Quay
$7.50
Butterfly Duck/ Vịt Nướng Chao
$7.50
Roast Pig / Heo Quay
$14.95
Roast Pork/ Xá Xíu
$12.95
Roast Chicken / Gà Rô-Ti
$13.95
Roast Garlic Chicken / Gà Xối Mở
$13.95
Peking Duck
$16.95
Soy Chicken On Rice / Cơm Dĩa Gà Xì Dầu
$8.95
Roast Duck On Rice / Cơm Dĩa Vịt Quay
$8.95
Roast Pork On Rice / Cơm Dĩa Xá Xíu
$8.95
Roast Pig On Rice / Cơm Dĩa Heo Quay
$8.95
Sauteed Beef & Vegetable On Rice / Cơm Dĩa Cải Ngọt Thịt Bò
$8.95
Minced Beef On Rice / Cơm Dĩa Thịt Bò Bầm
$8.95
Beef Brisket On Rice / Cơm Dĩa Bò Kho
$8.95
Baby Shrimp & Egg On Rice / Cơm Dĩa Tôm Hột Gà
$8.95
Congee w. Mince Beef, Squid, Pig Skin & Peanut / Cháo Thẻn Chảy
$7.95
Congee w. Meat Ball, Pig's Tripe, Kidney & Liver / Cháo Thẻn Chảy
$7.95
Congee w. Minced Beef / Cháo Thị Bò Bầm
$7.95
Congee w. Preserved Egg & Pork / Cháo Thịt Nạt Trứng Bách Thảo
$7.95
Congee w. Sliced Beef / Cháo Thịt Bò
$7.95
Congee w. Pig's Liver & Kidney / Cháo Gang Và Cật Heo
$7.95
Congee w. Duck Blood / Cháo Huyết
$7.95
Congee w. Canadian Cod Fish / Cháo Cá Canada
$10.50
Fish Ball Noodle Soup / Mì Cá Dò Vi
$7.95
Shrimp Wonton Noodle Soup / Mì Hoành Thánh Tôm
$7.95
Shrimp Dumpling Noodle Soup / Mì Sủi Cảo
$7.95
Meat Ball Noodle Soup / Mì Dò Viên Thịt Heo
$7.95
Shrimp Dumpling Soup / Soup Sủi Cảo
$7.95
Shrimp Wonton Soup / Soup Hoành Thánh Tôm
$7.95
Roast Pork Noodle Soup / Mì Xá Xíu
$7.95
Roast Pig Noodle Soup / Mì Heo Quay
$7.95
Beef Brisket Noodle Soup / Mì Bò Kho
$7.95
Soy Chicken Noodle Soup / Mì Gà Xì Dầu
$7.95
Roast Duck Noodle Soup / Mì Vịt Quay
$7.95
Beef Tripe Noodle Soup / Mì Lòng Bò
$7.95
Seafood Noodle Soup / Mì Đồ Biển
$10.95
Dry Stir Fried Beef Chow Foon / Hủ Tiếu Thit Bò Xào Khô
$13.95
Good Deal Chow Foon / Hủ Tiếu Triều Châu
$13.95
Vermicelli Singapore Style / Bún Xào Singapore
$13.95
Vermicelli Har Mon Style / Bún Xào Phước Kiến
$13.95
Dry Fried Vegetables Egg Noodle / Mì Chay Xào Khô
$13.95
Vegetarian Pan Fried Noodle / Mì Xào Dòn Chay
$13.95
Vegetarian Chow Foon / Hủ Tiếu Xào Chay
$13.95
Chinese Broccoli Beef Pan Fried Noodle / Mì Xào Dòn Bò Cải Lan
$13.95
Chinese Broccoli Beef Chow Foon / Hủ Tiếu Bò Cải Lan
$13.95
Vegetarian Cantonese Style E-Mein / Mì Quảng Xào Chay
$13.95
Seafood Chow Foon / Hủ Tiếu Xào Đồ Biển
$14.95
Seafood Pan Fried Noodle / Mì Xào Dòn Đồ Biển
$14.95
Assorted Pan Fried Noodle / Mì Xào Dòn Thập Cẩm
$14.95
Assorted Chow Foon / Hủ Tiếu Xào Thập Cẩm
$14.95
Vermicelli Tai Pang Style / Bún Xào Đại Bàng
$14.95
Pickled Cabbage Vermicelli Soup / Bún Nước Cải Tuyết Mặn
$14.95
Crab Meat Cantonese Style E Mein / Mì Quảng Xào Thịt Cua
$14.95
Tilapia
$0.00 +
Lobster
$0.00 +
Dungeness Crab
$0.00 +
Frog
$0.00 +
Baby Clam (Black Bean Sauce) Nghêu: (Tương Đen, Thịt Bầm Cay)
$15.95
Steamed Jumbo Oyster in Black Bean Sauce / Hào Bự Nguyên Con Hấp Tương Đen
-
Seafood Tofu Casserole / Nồi Đồ Biển Tàu Hủ
$15.95
Seafood Eggplant Casserole / Nồi Đồ Biển Tàu Hủ
$15.95
Oyster Ginger Scallion Casserole / Nồi Hào Hành Gừng
$16.95
Roast Pig Oyster Casserole / Nồi Heo Quay Hao Chien
$16.95
Shrimp with Tofu & Golden Mushroom casserole / Nồi Tôm Tàu Hủ Nấm Kim Châm
$13.95
Assorted Meat & Seafood Tofu Casserole / Nồi Tàu Hủ Thập Cẩm
$13.95
Full Kee Special Casserole / Nồi Đặc Biệt Full Kee
$15.95
Vermicelli Vegetables Casserole / Nồi Rau Thập Cẩm Bún Tàu
$11.95
Beef Tripe Combo Casserole / Nồi Thập Cẩm Lòng Bò
$14.95
Beef Brisket with Turnip Casserole / Nồi Bò Kho Củ Cải Trắng
$13.95
Lamb with Bean Curd Thread Casserole / Nồi Thịt Dê
$13.95
Eggplant Chicken Sate Casserole / Nồi Gà Cà Tím Sa Tế
$13.95
Chicken Eggplant Salt Fish Casserole / Nồi Gà Cà Tím Cá Mặn
$13.95
Chicken Tofu Salt Fish Casserole / Nồi Gà Tàu Hủ Cá Mặn
$13.95
Eggplant Ground Pork Casserole / Nồi Cà Tím Thịt Bầm
$13.95
Frog with Bamboo Shoot Black Mushroom / Nồi Ếch Măng Đông Cô
$16.95
Canadian Cod Fish Tofu Casserole / Nồi Cá Canada Tàu Hủ
$26.95
Beef Mushroom in Sate Sauce Hot Pot / Lẫu Bò Sa-Tế Nấm Kim Châm
$16.95
Mixed Vegetables / Rau Xào Thập Cẩm
$9.95
Sautéed String Bean / Xào Đậu Que
$9.95
Moo Shu Vegetables with 4 Pancakes / Rau Xào Cuốn Bánh Tráng
$9.95
Fried Bean Curd with Vegetable / Tàu Hủ Chiên Xao Cải Xanh
$10.95
Eggplant in Garlic Sauce / Cà Tím Xào Cay U-Siang
$10.95
Buda Delight with Tofu / Đồ Chay Xào Tàu Hủ
$10.95
Buddhist's Delight / Đồ Chay La Hán
$10.95
Stir Fried Chinese Broccoli / Xao Cải Lan
$10.95
Stir Fried Spinach / Xao Cải Spinach
$10.95
Stir Fried Chinese Watercress / Xào Rau Muống
$13.95
Crispy Spicy Bean Curd / Tàu Hủ Chiên Dòn Rang Muối
$11.95
Stir Fried Snow Pea Leaves / Xào Lá Đậu Hòa Lan
$13.95
Stir Fried Chive Flower / Xào Bông Hẹ
$13.95
Black Mushroom with Vegetable / Đông Cô Tiềm Cải Xanh
$12.95
Snow Pea Leaves w. Preserved Egg / Lá Đậu Hòa Lan Nấu Trứng Bách Thảo
$14.95
Broccoli in Garlic Sauce
$6.50
Wok’s Mixed Vegetable
$6.50
Szechuan String Bean
$6.50
Szechuan Bean Curd
$6.50
Bean Curd in Brown sauce
$6.50
Deep Fried Spicy Soft Shell Crab / Cua Lột Rang Muối
$16.95
Crispy Spicy Squid / Mực Rang Muối
$14.95
Crispy Spicy Shrimp, Scallop & Squid / Tôm, Mực & Scallop Rang Muối
$16.95
Deep Fried Spicy Prawn / Tôm Bự Nguyên Con Rang Muối
$33.95
Deep Fried Spicy Jumbo Shrimp / Tôm Chiên Dòn Rang Muối
$16.95
Deep Fried Spicy Head On Shrimp / Tôm Rang Muối
$14.95
Steamed Head On Shrimp / Tôm Luột Chấm Tương
$14.95
Steamed Head On Shrimp w. Garlic / Tôm Hấp Tỏi
$14.95
Deep Fried Spicy Baby Fish / Cá Cơm Con Rang Muối
$14.95
Seafood Combo with X.O. Sauce / Đồ Biển Ngó Sen Xào Xốt X.O
$20.95
Eggplant Stuffed Shrimp Paste in Black Bean Sauce
$14.95
Bean Curd Stuffed Shrimp Paste Black Bean Sauce
$14.95
Stuffed Tofu, Eggplant, Bell Pepper in Black Bean Sauce
$16.95
Scallop Stuffed Shrimp Paste in Black Bean Sauce / Tôm Bọc Scallop Tương Đen
$18.95
Roast Pig with Celery / Heo Quay Xào Cải Cần
$14.95
Roast Pig w Chive Flower / Heo Quay Xào Bông Hẹ
$14.95
Sour Cabbage with Intestine / Cải Chua Xào Ruột Heo
$14.95
Sour Cabbage with Beef / Cải Chua Xào Thịt Bò
$14.95
Sour Cabbage with Squid / Cải Chua Xào Mực Tươi
$14.95
Salt Fish Chicken w. Chive Flower / Bông Hẹ Thit Gà Xào Cá Mặn
$14.95
ToFu Balls in Crab Meat Gravy / Tàu Hủ Tây Thi
$14.95
Chinese Broccoli with Beef / Thịt Bò Xào Cải Lan Tàu
$14.95
Beef with Bamboo Shoot & Black Mushroom / Bò Xào Măng & Đông Cô
$14.95
Beef with Bitter Melon / Khổ Qua Xào Thịt Bò
$14.95
Sizzling Steak in Black Pepper Sauce / Bít Tết Tiêu Đen Trong Dĩa Nóng
$16.95
Sizzling Short Rib in Black Pepper Sauce/ Sườn Bò Tiêu Đen Trong Dĩa Nóng
$16.95
Sizzling Steak Cantonese Style / Bít Tết Quảng Đông Trong Dĩa Nóng
$16.95
Dice of Beef with Broccoli in Black Pepper Sauce / Bò Lúc Lác
$16.95
Sweet & Sour Rib Hong Kong Style / Sườn Chua Ngọt Hong Kong
$14.95
Crispy Spicy Pork Chop / Sườn Heo Rang Muối
$14.95
Sizzling Shrimp in Black Pepper Sauce / Tôm Tiêu Đen Dĩa Nóng
$16.95
Sizzling Scallop in Black Pepper Sauce / Scallop Tiêu Đen Dĩa Nóng
$18.95
Fried Walnut Shrimp in Mayonnaise Sauce / Tôm Hạt Đào Xốt Mê Nê
$18.95
Abalone Black Mushroom w Green Mustard / Bào Ngư Đông Cô Cải Bẹ Xanh
$38.95
Vegetables Fried Rice
$8.95
Chicken Fried Rice
$8.95
Roast Pork Fried Rice
$8.95
Beef Fried Rice
$8.95
Shrimp Fried Rice
$9.95
Combination Fried Rice
$9.95
Yang Chow Fried Rice (Shrimp & Roast Pork, No Soy Sauce) / Cơm Chiên Dương Châu
$10.95
Chicken Salt Fish Fried Rice / Cơm Chiên Gà Cá Mặn
$12.95
Chef's Special Seafood Fried Rice / Cơm Chiên Tây Thi
$14.95
Vegetables Fried Rice
$6.50
Chicken Fried Rice
$6.50
Roast Pork Fried Rice
$6.50
Beef Fried Rice
$6.50
Shrimp Fried Rice
$6.95
Combination Fried Rice
$6.95
Vegetables Lo Mein
$8.95
Chicken Lo Mein
$8.95
Roast Pork Lo Mein
$8.95
Beef Lo Mein
$8.95
Shrimp Lo Mein
$9.95
Combination Lo Mein
$9.95
Vegetables Lo Mein
$6.50
Chicken Lo Mein
$6.50
Roast Pork Lo Mein
$6.50
Beef Lo Mein
$6.50
Shrimp Lo Mein
$6.95
Combination Lo Mein
$6.95
Vegetables Chow Mein
$8.95
Chicken Chow Mein
$8.95
Roast Pork Chow Mein
$8.95
Beef Chow Mein
$8.95
Shrimp Chow Mein
$9.95
Combination Chow Mein
$9.95
Vegetables Chow Mein
$6.50
Chicken Chow Mein
$6.50
Roast Pork Chow Mein
$6.50
Beef Chow Mein
$6.50
Shrimp Chow Mein
$6.95
Combination Chow Mein
$6.95
Hunan Shrimp
$13.95
Shrimp with Broccoli
$13.95
Shrimp in Garlic Sauce
$13.95
Shrimp in Lobster Sauce
$13.95
Sweet & Sour Shrimp
$13.95
Shrimp with Cashew Nut
$13.95
Triple Delight
$13.95
Shrimp & Scallop with Mixed Vegetables
$13.95
General Shrimp
$13.95
Scallop in Garlic Sauce
$13.95
Scallop Peking Style
$14.95
Seafood Combo with Mixed Vegetables
$15.95
Hunan Shrimp
$7.95
Shrimp in Garlic Sauce
$7.95
Shrimp in Lobster Sauce
$7.95
Triple Delight
$7.95
Shrimp with Broccoli
$7.95
Scallop with Mix Vegetables
$7.95
Sweet & Sour Shrimp
$7.95
Shrimp Cashew Nut
$7.95
Beef Hunan Style
$10.95
Beef with Chili
$10.95
Beef Szechuan Style
$11.95
Beef with Broccoli
$12.95
Beef with Snow Peas
$10.95
Beef with Mix Vegetables
$10.95
Beef with Oyster Sauce
$10.95
Beef with Green Pepper
$10.95
Beef & Scallop with Mixed Vegetables
$16.95
Orange Beef
$14.95
Sesame Beef
$14.95
Beef Hunan Style
$7.25
Beef Szechuan Style
$7.25
Beef with Snow Peas
$7.25
Beef with Green Pepper
$7.25
Beef with Broccoli
$7.25
Beef In Garlic Sauce
$7.25
Hunan Chicken
$10.95
Moo Goo Gai Pan
$10.95
Chicken Broccoli
$10.95
Chicken with Mixed Vegetables
$10.95
Kung Pao Chicken
$10.95
Chicken Cashew Nut
$10.95
Szechuan Chicken
$10.95
Sweet & Sour Chicken
$12.95
Lemon Chicken
$12.95
General Tso's Chicken
$12.95
Orange Chicken
$12.95
Sesame Chicken
$12.95
Chicken & Scallop with Mixed Vegetables
$12.95
Hunan Chicken
$6.95
Moo Goo Gai Pan
$6.95
Kung Pao Chicken
$6.95
Chicken with Cashew Nut
$6.95
Szechuan Chicken
$6.95
Sweet & Sour Chicken
$6.95
General Tso's Chicken
$6.95
Orange Chicken
$6.95
Sesame Chicken
$6.95
Pork Hunan Style
$10.95
Pork with Broccoli
$10.95
Pork with Mix Vegetables
$10.95
Roast Pork with Snow Peas
$10.95
Sweet & Sour Pork
$10.95
Moo Shu Pork
$10.95
Pork Szechuan Style
$10.95
Double Cooked Pork
$10.95
MaPo Tofu (Bean Curd with Ground Pork)
$10.95
Pork Hunan Style
$6.50
Pork with Broccoli
$6.50
Pork Szechuan Style
$6.50
Double Cooked Pork
$6.50
Roast Pork with Snow Peas
$6.50
Sweet & Sour Pork
$6.50

Custom Item

Add Item

Disclaimer: Prices and availability are subject to change

0 Items in Cart
© 2021 BringMeThat, Inc