Thanh Vi

3023 85th Ave N, Brooklyn Park, MN 55443
Tuesday's hours: 11:00am - 8:30pm (Hours of Service May Vary)
2 Pcs. Egg Rolls
$4.70
2 Pcs. Spring Rolls
$4.50
2 Pcs. Chicken Spring Rolls
$4.50
8 Pcs. Oyster Wings
$6.25
8 Pcs. Fried Chicken Wings
$6.10
8 Pcs. Cream Cheese Wontons
$5.10
5 Pcs. Butterfly Shrimps
$5.75
Grill Pork Spring Rolls
$4.75
Egg Drop Soup
$3.95
Dumpling Soup
$4.70
Asparagus & Crab Soup
$4.70
Chicken Chow Mein
$8.70
Pork Chow Mein
$8.70
Beef Chow Mein
$9.00
Shrimp Chow Mein
$9.90
Vegetables Chow Mein
$8.50
Chicken Lo Mein
$9.25
Pork Lo Mein
$9.25
Beef Lo Mein
$9.70
Shrimp Lo Mein
$9.90
Vegetables Lo Mein
$8.50
Beef Chow Fun
$10.20
Chicken Chow Fun
$10.10
Roast Pork Chow Fun
$10.10
Seafood Chow Fun
$12.75
Vegetable Pad Thai W/ Tofu
$9.80
Chicken Pad Thai
$10.00
Beef Pad Thai
$10.00
Shrimp Pad Thai
$10.80
Combo Pad Thai
$12.50
Pork Fried Rice
$8.25
Chicken Fried Rice
$8.25
Shrimp Fried Rice
$8.65
Special Fried Rice
$8.75
Vegetable Fried Rice
$8.25
Beef Fried Rice
$8.45
Chicken Egg Foo Young
$8.25
Pork Egg Foo Young
$8.25
Shrimp Egg Foo Young
$9.00
Vegetables Egg Foo Young
$8.25
Chicken Almond Ding
$9.40
Cashew Chicken
$9.40
Chicken With Broccoli
$9.40
Sweet & Sour Chicken
$9.40
Moo Goo Gai Pan
$9.40
Hot & Spicy Chicken
$10.00
Chicken in Garlic sauce
$9.40
Curry Chicken
$9.40
Kung Pao Chicken
$9.40
Sesame Chicken
$10.00
General Tso's Chicken
$9.40
Pork Mixed Vegetables
$9.40
Sweet & Sour Pork
$9.40
Pork In Garlic Sauce
$9.40
Tiger Pork
$13.75
Beef Mixed Vegetable
$9.70
Sauteed Beef Over Deep Fried Potatoes
$9.70
Beef Curry
$9.70
Mongolian Beef
$10.20
Beef In Garlic Sauce
$9.70
Shaking Beef
$11.25
Beef With Broccoli
$9.70
Shrimp Mixed Vegetable
$10.45
Sweet & Sour Shrimp
$10.45
Sesame Shrimp
$10.80
Honey Walnut Shrimp
$11.80
Thanh Vi Mixed Grill
$11.50
Triple Hot Spicy
$13.75
Vegetables Delight
$8.75
Hot & Spicy Mock Duck
$8.75
Bean Curd Szechuan Style
$8.75
Cơm Tấm Bì, Chả, Tàu Hủ Ky, Tôm, Thịt Nướng
$13.90
Cơm Tấm Bì, Chả, Thịt Nướng
$8.95
Cơm Tấm Thịt Nướng, Tàu Hủ Ky
$9.40
Cơm Tấm Gà Nướng, Thịt Nướng
$8.95
Cơm Tấm Chả Cá Chiên, Thịt Nướng, Bì
$9.40
Cơm Bát Bữu Gà Giòn
$8.95
Bún Thịt Nướng, Chả Giò
$8.95
Bún Tôm, Thịt Nướng, Chả Giò
$9.80
Bún Thịt Nướng, Chả Giò, Tàu Hủ Ky
$10.50
Bún Thịt Bò Nướng
$8.95
Bún Thịt Nem Nướng
$8.50
Bún Chay
$8.50
Phở Đặc Biệt
$8.50
Phở Tái
$8.10
Phở Bò Viên
$8.10
Bún Suông
$9.80
Bun Bo Hue
$9.25
Bánh Canh Tôm Cua
$9.80
Hủ Tiếu Nam Vang
$9.00
Canh Bun
$9.20
Mì Thập Cẩm
$9.00
Mì Xủi Cảo
$8.70
Mì Gà Da Giòn
$8.70
Mì Khô
$9.25
Bánh Mì Thịt Nguoi
$3.95
Bánh Mì Bì
$4.20
Bánh Mì Thịt Nướng
$4.50
Bánh Mì Gà Nướng
$4.50
Bánh Mì Bò Kho
$5.50
Mì Vịt Tiềm
$10.75
Hu Tieu Bo Kho
$9.70
Mực Rang Muối
$13.80
Tôm Rang Muối
$13.80
Mi Xao Don Do Bien
$12.80
Large Rice
$3.25
Small Rice
$2.00
Crispy Rice
$1.75
Extra Gravy
$2.00
Sweet & Sour Sauce
$2.00
Fish Sauce
$1.00
Peanut Sauce
$1.00
Small Beef Meat Soup (8)
$4.00
Extra Beef Meatball (4)
$2.00
Extra Rice Noodles
$2.00
Chè Ba Màu
$3.75
Chè Thái
$3.75
Sâm Bổ Lượng
$3.75
Chè Thưng
$3.75
Kem Flan Caramel Flan
$3.75
Nước Ngọt
$2.00
Nước Dừa Tươi
$3.25
Sữa Đậu Nành
$2.10
Cà Phê Sữa Đá
$3.95
Cà Phê Den Đá
$3.95
Tra Nong
$1.95
Cà Phê Boba
$3.99
Sinh Tố Bơ
$3.99
Sinh Tố
$3.99
Sinh Tố Dưa Gan
$3.99
Sinh Tố Khoai Môn
$3.99
Chicken W.Broccoli
$9.45
Beef W.Broccoli
$9.45
Kung Pao Chicken
$9.45
Kung Pao Shrimp
$9.45
Sesame Chicken
$9.45
Garlic Sauce
$9.45
Chow Mein
$9.45
Cashew Chicken
$9.45
Chicken Hunan Style
$9.45
Beef Hunan Style
$9.45
Sweet & Sour Chicken
$9.45
Sweet & Sour Pork
$9.45
Moo Goo Gai Pan
$9.45
Chicken Pad Thai
$9.45
Beef Pad Thai
$9.45
Chicken Szechuan Style
$9.45
Beef Szechuan Style
$9.45
Hot & Spicy Chicken
$9.45
Chicken Almon Ding (Lunch)
$6.50
Beef With Broccoli (Lunch)
$6.50
Chicken With Broccoli (Lunch)
$6.50
Pork Mixed Vegetables (Lunch)
$6.50
Chicken Mixed Vegetables (Lunch)
$6.50
Sweet & Sour Chicken (Lunch)
$6.50
Sweet & Sour Pork (Lunch)
$6.50
Chicken Lo Mein (Lunch)
$6.50
Pork Lo Mein (Lunch)
$6.50
Chicken Chow Mein (Lunch)
$6.50
Pork Chow Mein (Lunch)
$6.50
Chicken Egg Foo Young (Lunch)
$6.50
Pork Egg Foo Young (Lunch)
$6.50
Sesame Chicken (Lunch)
$6.50
Cashew Chicken (Lunch)
$6.50
Chicken Garlic Sauce (Lunch)
$6.50
Kung Pao Chicken (Lunch)
$6.50
Moo Goo Gai Pan (Lunch)
$6.50
Egg Roll Over Rice Noodles (Lunch)
$7.55
Grilled Chicken Over Rice Noodles (Lunch)
$7.55
Chicken Hunan Style (Lunch)
$6.50
Beef Hunan Style (Lunch)
$6.50

Custom Item

Add Item

Disclaimer: Prices and availability are subject to change

0 Items in Cart

Browse Restaurants | Privacy Policy | Terms and Conditions | FAQ | Restaurant Owners | Contact us

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Crunchbase AngelList Tumblr Instagram

© 2020 BringMeThat, Inc